Jürgen Drescher, ‘Speechbubble (Lutetia)’, 2014, Mai 36 Galerie