Jury Alexandrov, ‘God of Chukotka’, 2001, Anna Nova Gallery