Karen Halverson, ‘Thermopolis, Wyoming’, 1992, Robert Klein Gallery