Karim Abu Shakra, ‘Sliman Mansour’, 2015, Kiyan Art

About Karim Abu Shakra

Palestinian, b. 1982, Umm al-Fahm, Israel, based in Palestine

Group Shows

2016
Amman,