Karim Rashid, ‘Ikon (Blob)’, 2012, Sandra Gering Inc