Karim Rashid, ‘Ikon (Knot)’, 2012, Sandra Gering Inc