Karina Jaźwińska, ‘Town hall in Poznań’, 2016, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Karina Jaźwińska