Karina Jaźwińska, ‘Volkswagen’, 2016, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels