Katarzyna Nowak, ‘Hat’, 2016, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels