Kate Abercrombie, ‘A Sensibility on Tour’, 2013, Fleisher/Ollman