Kate Abercrombie, ‘Amulets 1’, 2009, Fleisher/Ollman