Kate Abercrombie, ‘Gold Club’, 2013, Fleisher/Ollman