Kate Abercrombie, ‘Souvenir’, 2013, Fleisher/Ollman

About Kate Abercrombie

American, based in Philadelphia, Pennsylvania

Group Shows

2013