Kate Boxer, ‘Small Bird’, 2017, Wychwood Art
Kate Boxer, ‘Small Bird’, 2017, Wychwood Art