Katja Novitskova, ‘Approximation (Loro)’, 2014, Kraupa-Tuskany Zeidler