Katrin Korfmann, ‘Waiting for Atousa, Tehran’, Bau-Xi Gallery