Katsukawa Shunsho, ‘Nakamura Sukegoro II as Matano Goro’, ca. 1770, Scholten Japanese Art