Katsumi Kako, ‘Shizuku Tokkuri’, 2006, Cavin Morris Gallery