Katsumi Nakai, ‘Hiraku 79-88’, 2006, Ronchini Gallery