Katsumi Nakai, ‘Hiraku 80-808’, 2007, Ronchini Gallery