Katsumi Nakai, ‘Hiraku 80-86’, 2007, Ronchini Gallery