Katsumi Nakai, ‘Hiraku 84-’, 2011, Ronchini Gallery