Katsura Funakoshi, ‘Water Sonata’, 2000, Yodo Gallery
Katsura Funakoshi, ‘Water Sonata’, 2000, Yodo Gallery