Katsushika Hokusai, ‘Tago Bay Near Ejiri on Tokaido’, 1829-1833, Ronin Gallery