Katty Smith, ‘TU ES BELLE’, 2016, Light Space & Time