Lim Khim Katy, ‘Sunrise’, 2015, Durlacher Contemporary

About Lim Khim Katy

Vietnamese, b. 1978, Hanoi, Vietnam, based in Ho Chi Minh City, Vietnam