KAWS, ‘Astro Boy’, 2013, Heritage Auctions
KAWS, ‘Astro Boy’, 2013, Heritage Auctions
KAWS, ‘Astro Boy’, 2013, Heritage Auctions
KAWS, ‘Astro Boy’, 2013, Heritage Auctions