KAWS, ‘Companion Ashtray (White)’, 2008, Forum Auctions
KAWS, ‘Companion Ashtray (White)’, 2008, Forum Auctions