KAWS, ‘KAWS X DISNEY WOODEN PINOCCHIO’, 2018, Marcel Katz Art