KAWS, ‘OriginalFake Store Tile (white)’, 2006, Rago
KAWS, ‘OriginalFake Store Tile (white)’, 2006, Rago