Kazimierz Drejas, ‘Curled up’, 1998, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels