Kazumi Yoshida, ‘Figure Series, No. 1’, 2017, Cheryl Hazan Gallery