Kazumi Yoshida, ‘Syncopation White’, 2018, Cheryl Hazan Gallery