Kazuo Kitai, ‘Demonstration, Yokosuka, Kanagawa (Resistance series)’, 1964, MIYAKO YOSHINAGA
Kazuo Kitai, ‘Demonstration, Yokosuka, Kanagawa (Resistance series)’, 1964, MIYAKO YOSHINAGA