Kazuo Kitai, ‘Farm House, Shimokita (Somehow Familiar Places series)’, 1970, MIYAKO YOSHINAGA

Unique vitange

Series: Somehow Familiar Places

Signature: Signed

Japanese dealer

About Kazuo Kitai