Kazuo Kitai, ‘Kotatsu, Ookura, Yamagata (To the Villages series)’, 1976, MIYAKO YOSHINAGA