Kazuo Shiraga, ‘Koheki’, 1990, Annely Juda Fine Art