Kazuo Shiraga, ‘Passionate Winner’, 1988, SAKURADO FINE ARTS