Kazuo Shiraga, ‘Tenhorin’, 1974, SAKURADO FINE ARTS