Keisai Eisen, ‘Seven Komachi Courtesans of the New Yoshiwara: Sekidera Komachi, Shiratama of the Sano Matsuya’, ca. 1820-23, Scholten Japanese Art