Ken Matsuzaki, ‘Sake bottle, yohen shino glaze’, Pucker Gallery