Kenjiro Okazaki, ‘Αἰνείας Liber I, Αἰνείας Liber 2, Αἰνείας Liber 3, Αἰνείας Liber 4, Αἰνείας Liber 5 , Αἰνείας Liber 6, Αἰνείας Liber 7, Αἰνείας Liber 8, Αἰνείας Liber 9’, 2016, Takuro Someya Contemporary Art

Image rights: ©Kenjiro Okazaki, Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art, Photo: Shu Nakagawa

Takuro Someya Contemporary Art (November 10 - December 11, 2016)

About Kenjiro Okazaki