Kentaro Hiramatsu, ‘P-1’, 2010, Susan Eley Fine Art