Kentaro Hiramatsu, ‘P-2’, 2010, Susan Eley Fine Art