Kevin Gotkovsky, ‘Slalom-1’, 2017, Art Bärtschi & Cie | Geneva, Switzerland