Khaled Hafez, ‘Stockholm Sniper ’, 2011, Ayyam Gallery