Kiki Smith, ‘Hello, Hello’, 2011, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘Hello, Hello’, 2011, Alpha 137 Gallery