Kiki Smith, ‘Owl’, 2007, CMA: Benefit Auction 2017