Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery
Kiki Smith, ‘PUPPET’, 2001, Alpha 137 Gallery