Kikukawa Eizan, ‘Camellia Sasanqua: Bijin Washing’, ca. 1820, Ronin Gallery

Seal: Kiwame
Condition:

Signature: Eizan hitsu

Publisher: Senichi

About Kikukawa Eizan